logo

Microsoft Excel Pro výpočet hrubé úrokové sazby ih  lze použít vlastní vzorec. Např. pro ič = 0,017; d = 0,15 by byla hrubá úroková sazba ih = 0,02. Výpočet lze provést pomocí vzorce:
= 0,017 / (1 - 0,15).

Úročeníúroková sazba

Hrubá úroková sazba ih

Příklad Čistá úroková sazba je 1,7 % p.a. Daňová sazba činí 15 %. Vypočtěte hrubou úrokovou sazbu.

Výpočet hrubé úrokové sazby

Použité vzorce

ič = ih ⋅ (1 − d)

i h = i č 1 - d

Základní vzorce

ič = ih ⋅ (1 − d)

ih
hrubá roční úroková sazba (hrubá roční výnosnost, tj. před zdaněním);
ič
čistá roční úroková sazba i (čistá roční výnosnost, tj. po zdanění), zde v příkladech se i = ič;
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
d
daňová sazba vyjádřená jako desetinné číslo.