logo

Microsoft Excel Pro výpočet čisté úrokové sazby ič lze použít vlastní vzorec. Např. pro ih = 0,02; d = 0,15 by byla čistá úroková sazba ič = 0,017. Výpočet lze provést pomocí vzorce:
= 0,02 * (1 - 0,15).

Úročeníúroková sazba

Čistá úroková sazba ič

Příklad Hrubá úroková sazba je 2 % p.a. Daňová sazba činí 15 %. Vypočtěte čistou úrokovou sazbu.

Výpočet čisté úrokové sazby

Použité vzorce

ič = ih ⋅ (1 − d)

Základní vzorce

ič = ih ⋅ (1 − d)

ih
hrubá roční úroková sazba (hrubá roční výnosnost, tj. před zdaněním);
ič
čistá roční úroková sazba i (čistá roční výnosnost, tj. po zdanění), zde v příkladech se i = ič;
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
d
daňová sazba vyjádřená jako desetinné číslo.