logo

Úročení

Úroková sazba

Úroková sazba

V České republice jsou úroky obvykle zdaněny srážkovou daní ve výši 15 % (d = 0,15) a vyplaceny ve své čisté výši. Srážkovou daň lze počítat z hrubé výše úroku u jako 85 % hrubého úroku. Nicméně lze poustupovat i tak, že vypočteme čistou úrokovou sazbu ič, která bude ve výši 85 % z hrubé úrokové sazby ih. Úroky u, vypočtené pomocí čisté úrokové sazby ič, již budou v čisté výši po zdanění.

Kalkulačka

Finanční kalkulačky:

Základní vzorce

ič = ih ⋅ (1 − d)

ih
hrubá roční úroková sazba (hrubá roční výnosnost, tj. před zdaněním);
ič
čistá roční úroková sazba i (čistá roční výnosnost, tj. po zdanění), zde v příkladech se i = ič;
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
d
daňová sazba vyjádřená jako desetinné číslo.