logo

Microsoft Excel Pro výpočet úrokové doby t ve standardu 30E se používá funkce ROK360 s třetím parametrem nastaveným na PRAVDA. Následně se získaná doba t ve vzorci vydělí 360. Např. pro počáteční datum = 7. 2. 2013koncové datum = 15. 5. 2013 by při použití standardu 30E/360 vyšla úroková doba t = 98 dní. Výpočet doby t lze provést pomocí vzorce:
= ROK360(DATUM(2013; 2; 7); DATUM(2013; 5; 15); PRAVDA).
Výpočet doby n lze provést pomocí vzorce:
= ROK360(DATUM(2013; 2; 7); DATUM(2013; 5; 15); PRAVDA) / 360.

Úročeníúroková doba

Úroková doba n (t)

Příklad Pan Novák složil peníze na účet v bance na dobu od 7. 2. 2013 do 15. 5. 2013. Vypočítejte dobu, po kterou byl vklad uložen. Použijte standard 30E/360.

Výpočet úrokové doby

Použité vzorce

t = 360 ⋅ (R2R1) + 30 ⋅ (M2M1) + (D2D1)

n = t 360

Základní vzorce

Standard 30E/360

t = 360 ⋅ (R2R1) + 30 ⋅ (M2M1) + (D2D1)

D
den;
M
měsíc;
R
rok;
D1. M1. R1
počáteční datum;
D2. M2. R2
koncové datum;
n
doba splatnosti kapitálu v letech, n = t 360 , t je doba splatnosti kapitálu ve dnech, obvykle 0 < t ≤ 360.