logo

Microsoft Excel Pro výpočet úrokové sazby i lze použít vlastní vzorec či funkce ÚROKOVÁ.MÍRARRI (Excel 2013). Např. pro Kn = 1 104,08 Kč; K0 = 1 000 Kč; n = 5 by při ročním připisování úroků byla úroková sazba i = 0,02. Výpočet lze provést pomocí vzorců:
= (1104,08 / 1000)^(1 / 5) - 1,
= POWER(1104,08 / 1000; 1 / 5) - 1,
= ÚROKOVÁ.MÍRA(5; 0; -1000; 1104,08).

Úročenísložené úročení

Úroková sazba i (p)

Příklad Pan Novák složil na účet v bance 1 000 Kč na 5 let. Za tuto dobu jeho kapitál vzrostl na 1 104,08 Kč. Vypočítejte roční úrokovou sazbu, kterou musel být vklad úročen. Použijte složené úročení. Úroky jsou připisovány 1× ročně. Použijte standard 30E/360.

Výpočet úrokové sazby

Použité vzorce

i = K n K 0 n - 1

Základní vzorce

K n = K 0 ( 1 + i ) n

K 0 = K n ( 1 + i ) n

i = K n K 0 n - 1

n = ln K n - ln K 0 ln ( 1 + i )

Kn
stav kapitálu za dobu n;
K0
počáteční kapitál, současná hodnota kapitálu;
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
n
doba splatnosti kapitálu v letech.