logo

Microsoft Excel Pro výpočet úrokové doby n lze použít vlastní vzorec či funkce POČET.OBDOBÍPDURATION (Excel 2013). Např. pro Kn = 1 104,08 Kč; K0 = 1 000 Kč; i = 0,02 by při ročním připisování úroků byla úroková doba n = 5. Výpočet lze provést pomocí vzorců:
= (LN(1104,08) - LN(1000)) / LN(1 + 0,02),
= POČET.OBDOBÍ(0,02; 0; -1000; 1104,08).

Úročenísložené úročení

Úroková doba n (t)

Příklad Pan Novák složil na účet v bance 1 000 Kč při úrokové sazbě 2 % p.a. Za tuto dobu jeho kapitál vzrostl na 1 104,08 Kč. Vypočítejte dobu, na jakou byl vklad uložen. Použijte složené úročení. Použijte standard 30E/360.

Výpočet úrokové doby

Použité vzorce

n = ln K n - ln K 0 ln ( 1 + i )

n = t 360

Základní vzorce

K n = K 0 ( 1 + i ) n

K 0 = K n ( 1 + i ) n

i = K n K 0 n - 1

n = ln K n - ln K 0 ln ( 1 + i )

Kn
stav kapitálu za dobu n;
K0
počáteční kapitál, současná hodnota kapitálu;
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
n
doba splatnosti kapitálu v letech.