logo

Microsoft Excel Pro výpočet budoucí hodnoty kapitálu Kn lze použít vlastní vzorec či funkce FVSCHEDULEBUDHODNOTA. Např. pro K0 = 1 000 Kč; i = 0,02; n = 5 by při ročním připisování úroků byla budoucí hodnota kapitálu Kn = 1 104,08 Kč. Výpočet lze provést pomocí vzorců:
= 1000 * (1 + 0,02)^5,
= 1000 * POWER(1 + 0,02; 5),
= FVSCHEDULE(1000; {0,02; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02}),
= BUDHODNOTA(0,02; 5; 0; -1000).

Úročenísložené úročení

Budoucí hodnota Kn

Příklad Pan Novák si uloží v bance 1 000 Kč při úrokové sazbě 2 % p.a. Vypočtěte, kolik bude mít na běžném účtu za 5 let při složeném úročení. Úroky jsou připisovány 1× ročně. Použijte standard 30E/360.

Výpočet budoucí hodnoty kapitálu

Použité vzorce

K n = K 0 ( 1 + i ) n

Základní vzorce

K n = K 0 ( 1 + i ) n

K 0 = K n ( 1 + i ) n

i = K n K 0 n - 1

n = ln K n - ln K 0 ln ( 1 + i )

Kn
stav kapitálu za dobu n;
K0
počáteční kapitál, současná hodnota kapitálu;
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
n
doba splatnosti kapitálu v letech.