logo

O webu

Tyto stránky jsou věnovány finanční matematice. Jsou zde připraveny kalkulátory finanční matematiky.

Web je též dostupný z domény finmat.cz, financni-matematika.cz či bezpomlčkové varianty domény financnimatematika.cz.

Zaměřuji se zde převážně na studenty a učitele. Příklady však může využít i široká veřejnost nebo investiční poradci.

Návštěvníci webu mají možnost si na jednoduchých příkladech spočítat, kolik jim vynesou jejich úspory za několik let, kolik budou mít naspořeno při pravidelných úložkách za několik let apod. Jde o čistý výpočet pomocí finanční matematiky, který nezahrnuje různé poplatky bank. Vlastně se jedná o optimální variantu, které by bylo možné, za předem daných podmínek, dosáhnout.

Jitka Vachtová – výuky matematiky online

U každé finanční kalkulačky je uveden vzorový příklad, který si může student nechat spočítat. Příklad lze modifikovat. U příkladu je uveden postup výpočtu včetně použitých vzorců. Každý příklad je počítán tak, jako kdyby student psal písemnou práci ve škole. U každé finanční kalkulačky dále uvádím vzorec pro Microsoft Excel.

Kalkulátory finanční matematiky mohou návštěvníkům napomoci v investičním rozhodování a plánování budoucnosti. Čistý výpočet na základě finanční matematiky může návštěvník webu následně porovnat s konkrétními nabídkami bank a učinit své finální investiční rozhodnutí.

Případné připomínky a náměty mi můžete zaslat na email jitka zavináč vachtova.cz.

Děkuji.

Jitka Vachtová