logo

Spoření

Krátkodobé spoření

Doba spoření n ≤ úrokové období

U krátkodobého spoření doba spoření nepřesahuje jedno úrokové období (tj. jeden rok).

Úložky x (vklady) se úročí pomocí jednoduchého úročení. Každá úložka x je úročena zvlášť. Úroky jsou připisovány na konci roku. Částky vkladu x se ukládají pravidelně m× za rok.

Druhy spoření

Krátkodobé spoření se dále dělí na předlhůtnípolhůtní. U předlhůtního úročení jsou úložky x vkládány na začátku zvoleného období. U polhůtního úročení jsou úložky vkládány na konci zvoleného období.

Pozn. Předpokládám zde úrokové období o délce jednoho roku.

Úmluvy

Standardy

Pokud není řečeno jinak, tak je zde využíván standard 30E/360 (německá metoda).

Daň z úroků

Pokud je v příkladech použita daň z úroků, pak je počítáno se srážkovou daní ve výši 15 %.

Zaokrouhlování

Zaokrouhluji standardně na dvě desetinná místa. Dny zaokrouhluji na celé dny. Roky v desetinném vyjádření zaokrouhluji na čtyři desetinná místa.

Úroková doba

Při výpočtu úrokové doby první den vkladu (resp. půjčky) se počítá a poslední den vkladu (resp. půjčky) se nepočítá. Ze dvou krajních dnů se tedy započítává pouze jeden celý den.

Pokud je úroková doba dána měsíčně, pololetně, čtvrtletně či ročně, předpokládám, že úročení začíná již prvním dnem. Počítám tedy celý měsíc, celé čtvrtletí, pololetí či rok.

Úrokové období

Pokud nebude zadáno jinak, počítám s úrokovým obdobím o délce jednoho roku.