logo

Spořeníkrátkodobé spoření

Krátkodobé spoření předlhůtní

Krátkodobé spoření předlhůtní

m …… počet úložek za jedno úrokové období (rok),
x …… velikost jedné úložky (vkladu),
S'x …… naspořená částka.

Při krátkodobém spoření předlhůtním spoříme pravidelně částku x, a to vždy začátkem zvoleného období (např. začátkem měsíce). Doba spoření nepřesahuje jedno úrokové období (obvykle jeden rok). Úložky x jsou úročeny jednoduchým úročením úrokovou sazbou i. Úrok u je připisován na konci úrokového období. Spoříme pravidelně m× za úrokové období. Např. pro m = 12 bychom spořili 12× za rok a úložky x bychom vkládali počátkem měsíce.

U spoření nás obvykle zajímá naspořená částka S'x, kterou budeme mít k dispozici na konci spoření. Každá úložka x je úročena zvlášť po jinou dobu. Naspořenou částku lze spočítat podle vzorce:

S ' x = m x ( 1 + m + 1 2 m i ) .

Kalkulačka

Finanční kalkulačky:

Pozn. Ve finančních kalkulačkách počítám s úrokovým obdobím o délce jednoho roku.

Základní vzorce

S ' x = m x ( 1 + m + 1 2 m i )

S'x
naspořená částka na konci úrokového období (na konci roku), někdy je tato částka označována jako anuita a;
m
počet úložek (vkladů) za jedno úrokové období (za jeden rok);
x
velikost jedné úložky (vkladu);
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 .