logo

Microsoft Excel Pro výpočet úložky x lze použít vlastní vzorec. Např. pro Sx = 12 110 Kč; m = 12; i = 0,02 by při ročním úrokovém období, s měsíčními úložkami koncem měsíce, byla úložka x = 1 000 Kč. Výpočet lze provést pomocí vzorce:
= 12110 / (12 * (1 + (12 - 1) / (2 * 12) * 0,02)).

Spořeníkrátkodobé spořeníkrátkodobé spoření polhůtní

Úložka x

Příklad Pan Novák chce mít naspořeno na konci roku částku ve výši 12 110 Kč. Chce spořit pravidelně 12× za rok, a to vždy koncem každé 12-tiny roku. Úroková sazba činí 2 % p.a. Úrokové období je roční. Vypočtěte, kolik musí pravidelně spořit. Použijte standard 30E/360.

Výpočet úložky

Použité vzorce

S x = m x ( 1 + m - 1 2 m i )

x = S x m ( 1 + m - 1 2 m i )

Základní vzorce

S x = m x ( 1 + m - 1 2 m i )

Sx
naspořená částka na konci úrokového období (na konci roku), někdy je tato částka označována jako anuita a;
m
počet úložek (vkladů) za jedno úrokové období (za jeden rok);
x
velikost jedné úložky (vkladu);
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 .