logo

Microsoft Excel Pro výpočet naspořené částky Sx lze použít vlastní vzorec. Např. pro m = 12; x = 1 000 Kč; i = 0,02 by při ročním úrokovém období, s měsíčními úložkami začátkem měsíce, byla naspořená částka Sx = 12 110 Kč. Výpočet lze provést pomocí vzorce:
= 12 * 1000 * (1 + (12 - 1) / (2 * 12) * 0,02).

Spořeníkrátkodobé spořeníkrátkodobé spoření polhůtní

Naspořená částka Sx

Příklad Pan Novák si ukládá pravidelně 12× za rok v bance 1 000 Kč, a to vždy koncem každé 12-tiny roku. Úroková sazba činí 2 % p.a. Úrokové období je roční. Vypočtěte, kolik bude mít naspořeno na běžném účtu na konci roku. Použijte standard 30E/360.

Výpočet naspořené částky

Použité vzorce

S x = m x ( 1 + m - 1 2 m i )

Základní vzorce

S x = m x ( 1 + m - 1 2 m i )

Sx
naspořená částka na konci úrokového období (na konci roku), někdy je tato částka označována jako anuita a;
m
počet úložek (vkladů) za jedno úrokové období (za jeden rok);
x
velikost jedné úložky (vkladu);
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 .