logo

Microsoft Excel Pro výpočet úrokové sazby i lze použít vlastní vzorec. Např. pro u = 10 Kč; K0 = 1 000 Kč; t = 180 by byla úroková sazba i = 0,02. Výpočet lze provést pomocí vzorce:
= 10 / (1000 * 180 / 360).

Úročeníjednoduché úročení polhůtní

Úroková sazba i (p)

Příklad Pan Novák složil na účet v bance 1 000 Kč na 180 dní. Za tuto dobu obdržel úrok ve výši 10 Kč. Vypočítejte roční úrokovou sazbu, kterou musel být vklad úročen. Použijte jednoduché polhůtní úročení a standard 30E/360.

Výpočet úrokové sazby

Použité vzorce

u = K0in

i = u K 0 n

n = t 360

Základní vzorce

Kn = K0 + u

u = K0in

Kn = K0 ⋅ (1 + in)

Kn
stav kapitálu za dobu n;
K0
počáteční kapitál, současná hodnota kapitálu;
u
úrok;
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
n
doba splatnosti kapitálu v letech, n = t 360 , t je doba splatnosti kapitálu ve dnech, obvykle 0 < t ≤ 360.