logo

Microsoft Excel Pro výpočet úroku u lze použít vlastní vzorec. Např. pro K0 = 1 000 Kč; i = 0,02; t = 180 by byl úrok u = 10 Kč. Výpočet lze provést pomocí vzorce:
= 1000 * 0,02 * 180 / 360.

Úročeníjednoduché úročení polhůtní

Úrok u

Příklad Pan Novák složil na účet v bance 1 000 Kč na 180 dní. Vklad je úročený úrokovou sazbou 2 % p.a. Vypočítejte výši úroku. Použijte jednoduché polhůtní úročení a standard 30E/360.

Výpočet úroku

Použité vzorce

u = K0in

n = t 360

Základní vzorce

Kn = K0 + u

u = K0in

Kn = K0 ⋅ (1 + in)

Kn
stav kapitálu za dobu n;
K0
počáteční kapitál, současná hodnota kapitálu;
u
úrok;
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
n
doba splatnosti kapitálu v letech, n = t 360 , t je doba splatnosti kapitálu ve dnech, obvykle 0 < t ≤ 360.