logo

Microsoft Excel Pro výpočet současné hodnoty kapitálu K0 lze použít vlastní vzorec. Např. pro Kn = 1 010 Kč; i = 0,02; t = 180 by byla současná hodnota K0 = 1 000 Kč. Výpočet lze provést pomocí vzorce:
= 1010 / (1 + 0,02 * 180 / 360).

Úročeníjednoduché úročení polhůtní

Současná hodnota K0

Příklad Pan Novák chce mít za 180 dní v bance 1 010 Kč. Kolik musí dnes složit na účet? Vklad je úročený úrokovou sazbou 2 % p.a. Použijte jednoduché polhůtní úročení a standard 30E/360.

Výpočet současné hodnoty kapitálu

Použité vzorce

Kn = K0 ⋅ (1 + in)

K 0 = K n 1 + i n

n = t 360

Základní vzorce

Kn = K0 + u

u = K0in

Kn = K0 ⋅ (1 + in)

Kn
stav kapitálu za dobu n;
K0
počáteční kapitál, současná hodnota kapitálu;
u
úrok;
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
n
doba splatnosti kapitálu v letech, n = t 360 , t je doba splatnosti kapitálu ve dnech, obvykle 0 < t ≤ 360.