logo

Microsoft Excel Pro výpočet budoucí hodnoty kapitálu Kn lze použít vlastní vzorec. Např. pro K0 = 1 000 Kč; i = 0,02; t = 180 by byla budoucí hodnota Kn = 1 110 Kč. Výpočet lze provést pomocí vzorce:
= 1000 * (1 + 0,02 * 180 / 360).

Úročeníjednoduché úročení polhůtní

Budoucí hodnota Kn

Příklad Pan Novák si uloží v bance 1 000 Kč při úrokové sazbě 2 % p.a. Vypočtěte, kolik bude mít na běžném účtu za 180 dní při jednoduchém polhůtním úročení. Použijte standard 30E/360.

Výpočet budoucí hodnoty kapitálu

Použité vzorce

Kn = K0 ⋅ (1 + in)

n = t 360

Základní vzorce

Kn = K0 + u

u = K0in

Kn = K0 ⋅ (1 + in)

Kn
stav kapitálu za dobu n;
K0
počáteční kapitál, současná hodnota kapitálu;
u
úrok;
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
n
doba splatnosti kapitálu v letech, n = t 360 , t je doba splatnosti kapitálu ve dnech, obvykle 0 < t ≤ 360.