logo

Spoření

Dlouhodobé spoření

Doba spoření n > úrokové období

U dlouhodobého spoření je doba spoření delší než jedno úrokové období (tj. jeden rok). Úložky a (tj. vklady, označované dále jako anuita) se úročí pomocí složeného úročení. Úroky jsou připisovány na konci roku. Počítají se zde úroky z úroků. Částky vkladu a se ukládají pravidelně 1× za rok.

Druhy spoření

Dlouhodobé spoření se dále dělí na předlhůtnípolhůtní. U předlhůtního úročení jsou úložky a vkládány na začátku roku. U polhůtního úročení jsou úložky a vkládány na konci roku.

Pozn. Předpokládám zde úrokové období o délce jednoho roku.

Úmluvy

Standardy

Pokud není řečeno jinak, tak je zde využíván standard 30E/360 (německá metoda).

Daň z úroků

Pokud je v příkladech použita daň z úroků, pak je počítáno se srážkovou daní ve výši 15 %.

Zaokrouhlování

Zaokrouhluji standardně na dvě desetinná místa. Dny zaokrouhluji na celé dny. Roky v desetinném vyjádření zaokrouhluji na čtyři desetinná místa.

Úroková doba

Při výpočtu úrokové doby první den vkladu (resp. půjčky) se počítá a poslední den vkladu (resp. půjčky) se nepočítá. Ze dvou krajních dnů se tedy započítává pouze jeden celý den.

Pokud je úroková doba dána měsíčně, pololetně, čtvrtletně či ročně, předpokládám, že úročení začíná již prvním dnem. Počítám tedy celý měsíc, celé čtvrtletí, pololetí či rok.

Úrokové období

Pokud nebude zadáno jinak, počítám s úrokovým obdobím o délce jednoho roku.