logo

Microsoft Excel Pro výpočet naspořené částky S lze použít vlastní vzorec či funkci BUDHODNOTA. Např. pro a = 1 000 Kč; i = 0,02; n = 5 by při ročním úrokovém období, s ročními úložkami koncem roku, byla naspořená částka S = 5 204,04 Kč. Výpočet lze provést pomocí vzorců:
= 1000 * ((POWER(1 + 0,02; 5) - 1) / 0,02),
= BUDHODNOTA(0,02; 5; -1000).

Spořenídlouhodobé spořenídlouhodobé spoření polhůtní

Naspořená částka S

Příklad Pan Novák si ukládá v bance pravidelně koncem každého roku 1 000 Kč. Úroková sazba činí 2 % p.a. Úrokové období je roční. Vypočtěte, kolik bude mít naspořeno na běžném účtu za 5 let. Použijte standard 30E/360.

Výpočet naspořené částky

Použité vzorce

s n i = ( 1 + i ) n - 1 i

S = a s n i

Základní vzorce

s n i = ( 1 + i ) n - 1 i

S = a s n i

s n i
střadatel polhůtní;
S
naspořená částka za dobu n, budoucí hodnota anuity;
a
anuita, velikost jedné úložky (vkladu), částka ukládaná pravidelně na konci úrokového období (roku);
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
n
počet úrokových období (let), po které se spoří.