logo

Microsoft Excel Pro výpočet úrokové sazby i lze použít vlastní vzorec. Např. pro d = 0,04; t = 90 by byla úroková sazba i = 0,040 4. Výpočet lze provést pomocí vzorce:
= 0,04 / (1 - 0,04 * 90 / 360).

Úročenídiskont

Úroková sazba i (p)

Příklad Panu Novákovi byla nabídnuta půjčka na dobu 90 dní s diskontní sazbou (předlhůtní) ve výši 4 % p.a. Přepočtěte tuto diskontní sazbu na ekvivalentní úrokovou sazbu (polhůtní). Použijte standard 30E/360.

Přepočet diskontní sazby na úrokovou sazbu

Použité vzorce

i = d 1 - d n

n = t 360

Základní vzorce

Dob = Kndn

Kob = KnDob

Kob = Kn ⋅ (1 − dn)

i = d 1 - d n

d = i 1 + i n

Dob
obchodní diskont;
Kob
vyplacená částka (současná hodnota K0);
Kn
nominální hodnota pohledávky (např. směnky) splatné za dobu n;
d
diskontní sazba (předlhůtní) vyjádřená jako desetinné číslo;
i
roční úroková sazba (polhůtní) p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
n
doba splatnosti kapitálu v letech, n = t 360 , t je doba splatnosti kapitálu ve dnech, obvykle 0 < t ≤ 360.