logo

Microsoft Excel Pro výpočet diskontní sazby d lze použít vlastní vzorec. Např. pro i = 0,040 4; t = 90 by byla diskontní sazba d = 0,04. Výpočet lze provést pomocí vzorce:
= 0,0404 / (1 + 0,0404 * 90 / 360).

Úročenídiskont

Diskontní sazba d

Příklad Panu Novákovi byla nabídnuta půjčka na dobu 90 dní s úrokovou sazbou (polhůtní) ve výši 4,04 % p.a. Přepočtěte tuto úrokovou sazbu na ekvivalentní diskontní sazbu (předlhůtní). Použijte standard 30E/360.

Přepočet diskontní sazby na úrokovou sazbu

Použité vzorce

d = i 1 + i n

n = t 360

Základní vzorce

Dob = Kndn

Kob = KnDob

Kob = Kn ⋅ (1 − dn)

i = d 1 - d n

d = i 1 + i n

Dob
obchodní diskont;
Kob
vyplacená částka (současná hodnota K0);
Kn
nominální hodnota pohledávky (např. směnky) splatné za dobu n;
d
diskontní sazba (předlhůtní) vyjádřená jako desetinné číslo;
i
roční úroková sazba (polhůtní) p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
n
doba splatnosti kapitálu v letech, n = t 360 , t je doba splatnosti kapitálu ve dnech, obvykle 0 < t ≤ 360.