logo

Microsoft Excel Pro výpočet diskontu Dob lze použít vlastní vzorec. Např. pro Kn = 10 000 Kč; d = 0,04; t = 90 by byl diskont Dob = 100 Kč. Výpočet lze provést pomocí vzorce:
= 10000 * 0,04 * 90 / 360.

Úročenídiskont

Diskont Dob

Příklad Pan Novák předložil bance k eskontu směnku o nominální hodnotě 10 000 Kč. Směnka je splatná za 90 dní. Diskontní sazba činí 4 % p.a. Vypočítejte výši diskontu, který banka strhne panu Novákovi. Použijte standard 30E/360.

Výpočet diskontu

Použité vzorce

Dob = Kndn

n = t 360

Základní vzorce

Dob = Kndn

Kob = KnDob

Kob = Kn ⋅ (1 − dn)

i = d 1 - d n

d = i 1 + i n

Dob
obchodní diskont;
Kob
vyplacená částka (současná hodnota K0);
Kn
nominální hodnota pohledávky (např. směnky) splatné za dobu n;
d
diskontní sazba (předlhůtní) vyjádřená jako desetinné číslo;
i
roční úroková sazba (polhůtní) p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
n
doba splatnosti kapitálu v letech, n = t 360 , t je doba splatnosti kapitálu ve dnech, obvykle 0 < t ≤ 360.